hg0088皇冠2 hg0088开户144 -流标公告
发布时间: 2018-09-21 浏览次数: 19

  经评标小组审查,江苏中药科技园包装机招标采购项目不符合开标条件,确定本次招标流标。

特此公告!

                                                 江苏中药科技园

          2018921